ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ ชั้น อ.3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง เสริมทักษะภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางปองจิรา จตุรวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,11:50  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายขจร เพชรหว้าโง๊ะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,11:49  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ ชั้น ป.5 วิชา สังคมศึกษา เรื่อง สิทธิเด็ก
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี ประสิทธิผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,11:47  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ ชั้น อ.3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง คมนาคม
ชื่ออาจารย์ : นางกันนิกา ทองทุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,11:45  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ ชั้น ป.2 วิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางญาณิศา เบ็ญจกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,11:42  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ ชั้น ม.3 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณี ศรีจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,11:40  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ ชั้น ม.1 วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb to be
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ ท้วมประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,11:38  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ ชั้น ป.1 วิชา วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑารัตน์ คุ้มอิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,11:36  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ ชั้น ป.4 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวกลางของแสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิธินันท์ ประภาโชค
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,11:34  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ ชั้น ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
ชื่ออาจารย์ : นายบุญฤทธิ์ คนชม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,11:32  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..