ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสาร OBEC LINE เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบ้านตาเรือง (อ่าน 429) 25 ส.ค. 65
วารสาร OBEC LINE เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบ้านตาเรือง (อ่าน 4099) 15 ก.ย. 64
วารสาร OBEC LINE เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบ้านตาเรือง (อ่าน 7648) 13 ก.ย. 63
วารสาร OBEC LINE เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบ้านตาเรือง (อ่าน 9117) 12 ธ.ค. 61
"สดุดีจอมราชา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 8848) 15 ก.ค. 61
ตรวจรางวัลสลากการกุศลโรงเรียนบ้านตาเรืองฯ (อ่าน 8922) 02 เม.ย. 61
เกียรติบัตรการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ร (อ่าน 8980) 11 ม.ค. 61
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มสอยดาวเหนือ (อ่าน 8196) 20 ธ.ค. 59
ตัวอย่างใบประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มสอยดาวเหนือ (อ่าน 8124) 20 ธ.ค. 59
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 7777) 17 ต.ค. 59
ตัวอย่างแฟ้มงานครู (อ่าน 7872) 04 ก.ค. 59
ตัวอย่างแผนโรงเรียนสุจริต (มัธยมศึกษา) (อ่าน 15663) 13 ก.ค. 58
ตัวอย่างแผนโรงเรียนสุจริต (ประถมศึกษา) (อ่าน 11631) 13 ก.ค. 58
แบบฟอร์มการรายงานกิจกรรม (อ่าน 7897) 13 ก.ค. 58
แบบฟอร์มรายงานโครงการ ปี 2557 (อ่าน 8094) 15 ต.ค. 57
แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน (อ่าน 7919) 15 ต.ค. 57
การพัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ e-Training ปี 2557 (อ่าน 7921) 15 ต.ค. 57