คณะผู้บริหาร

นายคมกริช อันทรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา