ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสาร​ประกอบ​การประชุม​ ครูและผู้บริหาร​โรงเรียน COVID-19​ วัน​ที่​ 7​ พฤษภาคม​ 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.58 MB 48236
Bantaruang4G Word Document ขนาดไฟล์ 199.19 KB 49601
ตัวอย่างแฟ้มงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 367.5 KB 48773
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 48331
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 (เงินอุดหนุนรายหัว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48553
คู่มือการกรอกข้อมูล Tablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 48278
รายการจัดสรรงบประมาณปี 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54 KB 48475